Leone Cunda Edition

Cunda Adası'nın kuzey sahilinde, yereller tarafından "poyraz bölgesi" olarak tarif edilen bölümde yer alan yapı, alışılagelmiş bir Ege Oteli imgesinden çok, yerel malzemeler, güncel turizm talepleri, deniz-sahil ilişkisi ve "yeni geleneksel" kavramları üzerinden kendini ifade etmek istemiştir.

Projelerimiz