Öğmen Villa

Tutunduğu lokasyona bağlı olarak, yerel malzeme ve mimari eleman tercihleri, kapalı-açık-yarıaçık alan kullanımları ile “Egeli”olan bir ifade biçimi hedeflenmiştir.