ZOI Cunda

Bölgenin ilk turistik yapılarından olan otel, güncel turizm kabullerine cevap verebilecek, spiritüel anlamda kullanıcıları davet eden, tasarımda yereli, doğayı ve doğalı barındıran bir kimliğe kavuşmuştur.