Ömer Akbaş Evi

Architecture and Interior Design

Cunda Adası’nın büyük ölçüde korunabilmiş olan kentsel sit diye tanımladığımız, tarihi ve yüksek mimari nitelikte olan bölümünde yer alan bu parsel için, bulunduğu bağlama uygun bir üslupta kendini bu alan içerisinde eriten bir tasarım önerisi vücuda getirilmiştir.

Projelerimiz