Tareks Yönetim Binası

Architecture and Interior Design

Firmanın, değişen dünya konjonktüründe çok daha önemli hale gelen misyonunu temsil edebilecek, idari ihtiyaçlarını fiziksel anlamda karşılayabilecek bir yapı tasarımı hedeflenmiştir.

Projelerimiz